۰
سبد خرید
فروش شگفت انگیز
برای مشاهده جدیدترین اخبار استخدامی کشور ، کلیک کنید
پیگیری مرسولات پستی سفارش های شما

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد بند یک تبصره ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد ۲۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی ( قرارداد کار معین ) در محل های تعیین شده استخدام نماید.
مهلت ثبت نام تا 27 آذر 99 می باشد.


پذیرش در کلیه خانه بهداشت های جدول ذیل در صورت احراز شرایط لازم به صورت قرارداد کار معین  می باشد:

 

 

 شرایط عمومی

o اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
o داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
o التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
o بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این آگهی آمده است.
o داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
تبصره1: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشکده یا مراکز تخصصی طب کار، با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
o عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.
o عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.
o داشتن سلامت جسمانی، روانی، ‌اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائیدکمیسیون پزشکی.
o نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشکده.
o داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.
تبصره2: نیروهای قراردادی دانشکده در صورت احراز شرایط مندرج در آگهی و نداشتن تعهد استخدامی به واحدهای تابعه دانشکده یا سایر موسسات دولتی ، مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
o نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

 شرایط اختصاصی

1. دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته‌ها‌ی بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته‌های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبان مرد.
– شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی‌باشد.
تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم‌تراز یا بالاتر در سایر رشته‌ها‌ی تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری و یا اعمال مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
– پذیرش دانشجویان ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی ، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد . در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می‌بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحد‌ها‌ی گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هرگونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشکده علاوه بر موارد پیشگفت می‌بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.
– پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند؛ ممنوع می‌باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به‌کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در بندهای پیشین مقدور خواهد بود.
2. پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی روستا محسوب گردند.
الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ( 01/ 09/ 99 ) در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،‌ راهنمایی، ‌متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام(01/ 09/ 99) در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره 1: داوطلبان زن که شرایط بندهای «الف» و «ب» را نداشته باشند؛ ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط بندهای مربوط به داوطلبان بومی ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون (01/ 09/ 99 ) گذشته باشد و سکونت شان نیز در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با متقاضیان بومی بند «الف» و «ب» در یک اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر وامضای رییس شورا و نصف اعضای شورا بعلاوه یک نفر) با تائید خانه بهداشت مربوطه و مرکز شهرستان مربوطه صورت می پذیرد.
تبصره3 : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح، اشتغال و یا انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند، مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره حسب مورد در روستای اصلی یا روستای قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضروری است.
تبصره4 : در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد:
1) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان.
2) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
*داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری، مطابق با بندهای «الف» و «ب» همین بند تعریف می شود.
3. سن : حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدین بعد از (1/ 9/ 1369) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدین بعد از (01/ 09/ 1371) می‌باشد.
– تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ( 01/ 09/ 99 ) مبنای محاسبه سن قرار می‌گیرد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌ها‌ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده‌اند به میزان انجام خدمت فوق.
ب) مدت خدمت وظیفه انجام شده آقایان براساس مندرجات کارت پایان خدمت.
ج) سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد:
– جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز 25 درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
– افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر، مادر،همسر، خواهر و برادر) به میزان 5 سال
– داوطلبانی که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی.
سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.
تذکر مهم: در هر صورت با اعمال هر یک از بندهای فوق، سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32 سال(31 سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید.

*مفاد آزمون : به منظور سنجش توانمندی‌ها‌ی داوطلبان، آزمون‌ها‌ی کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
الف- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی:
الف- 1- آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی: سوالات به صورت چها‌ر گزینه‌ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می‌شود. آزمون کتبی 60% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
الف- 2- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 2 برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حداقل شصت درصد حدنصاب نمره آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.
تبصره 1: آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتبی هیچ ‌یک از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بر یکدیگر برتری ندارند.
تبصره 2: در صورت عدم تامین نیرو‌ها‌ی مورد نیاز تا سقف ذکر شده در بند الف 2، کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صلاحیت، نمره حدنصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد. پایین آوردن نمره حد نصاب برای مناطقی که تنها یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد.
– از میان داوطلبان حداقل به میزان 2 برابر ظرفیت پذیرش ، به ترتیب نمره علمی و با در نظر گرفتن اولویتهای مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشکده دعوت به عمل می آید. پس از انجام مصاحبه، از میان بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به میزان دو برابر ظرفیت(اصلی و ذخیره) براساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه به هسته گزینش دانشکده معرفی می گردند.
– لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشکده اعلام می گردد.

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده و در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.
– مرحله اول: تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی
داوطلبان بایستی در مرحله اول مدارک ذیل را از روزشنبه مورخ(1399/09/01) لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ(1399/09/27) سالجاری به شهرستان محل سکونت ( مرکز بهداشت زرندیه واحد طرح گسترش واقع زرندیه : خیابان شهید محمدیان ) و (آموزشگاه بهورزی ساوه واقع در میدان فلسطین ساختمان شماره 3 ) حضوراً تحویل و رسید دریافت نمایند. آموزشگاه بهورزی موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و در صورت دارابودن شرایط لازم نسبت به ثبت نام داوطلبان از طریق سایت اینترنتی دانشکده اقدام نمایند:
– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
– اصل به همراه تصویر کارت ملی
– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشکده توسط آموزشگاه بهورزی ارسال شود.
– رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 600/000 (ششصدهزار) ریال به شناسه 393112951123822002114006664651 واریز و به شماره شبای 180100004001112903020372–IR بنام درآمدهای متفرقه دانشکده که به عنوان حق شرکت در آزمون کتبی تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.
– اصل به همراه تصویر وضعیت طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری (پرستاری) و سایر رشته ها در صورت استفاده از معافیت سنی.
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن (مقاطع تحصیلی اشاره شده در شرایط اختصاصی و فرم تائید سکونت)
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری و یامعلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط.
– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.
*ملاک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی آخرین روز ثبت نام (27/ 09/ 99) می باشد.
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 ثبت نام الکترونیکی

آموزشگاههای بهورزی پس از تحویل و تائید مدارک داوطلبان، ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 1399/09/20 نسبت به ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرایط روستای اصلی و از تاریخ 1399/09/21 لغایت پایان وقت اداری 1399/09/27نسبت به ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرایط روستای قمر و یا روستاهای تا شعاع 30 کیلومتری در سایت دانشکده علوم پزشکی ساوه اقدام نموده و کلیه مدارک تحویلی را به معاونت بهداشتی دانشکده جهت تایید نهایی ارسال نمایند.
به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

 زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان تخصصی از روز سه شنبه(1399/10/09) لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه (1399/10/11) با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ و همچنین در محل ثبت نام اولیه داوطلبان نیز قابل تحویل خواهد بود.
زمان برگزاری آزمون روز جمعه 1399/1012می باشد و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
– هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تغییر زمان توزیع کارت و یا زمان برگزاری آزمون از طریق وب سایت دانشکده علوم پزشکی ساوه اطلاع رسانی خواهد گردید و داوطلبان موظف به پیگیری اخبار و اطلاعیه های مندرج در سایت می باشند.

 امتیازات و سهمیه های قانونی

الف)ایثارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی (مدرک تحصیلی و بومی بودن) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود:
1- ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل :
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید
که از کل مجوز تخصیص یافته، 25 درصد آن با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.
2- ایثارگران سهمیه پنج(5) درصد شامل :
رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) درصد
فرزندان آزادگان زیر یکسال اسارت
که 5 درصد سهمیه استخدامی باقیمانده با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.
– انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
– پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
– جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

3- سهمیه 3 درصد معلولین:
معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه(3 ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان از شورای پزشکی یا مراکز تخصصی طب کار استعلام خواهد گردید.
4- سهمیه آزاد:
تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
-داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل انتخابی، افرادی از سهمیه های قانونی اعلام شده فوق(ایثارگران و معلولین) در صورت احراز شرایط لازم پذیرفته و از سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

 تذکرات

1- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.
2- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمی گردد.همچنین در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
3- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشکده الزامی است.
4- سپردن تعهد رسمی به دانشکده قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست واین تعهد برای کلیه بهورزان(اعم از سهمیه ایثارگری وغیر سهمیه ایثارگری) تا پایان مدت قابل خرید و انتقال نمی باشد.
5- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشکده نمی باشند.
6- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.
7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از این طریق دریافت خواهند کرد.
8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
9- در خصوص نحوه شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان واجد شرایط، آندسته از داوطلبان فارغ التحصیل رشته های اجباری(پرستاری) در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مدت زمان قانونی خدمت آنان(2سال)تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام(1399/09/27) پایان یافته باشد.
در خصوص مشمولین طرح اختیاری و یا افرادی که طرح خود را تمدید نموده اند نیز داوطلبان می بایست در صورت پذیرش نهایی، قبل از از شروع دوره کارآموزی بهورزی از ادامه طرح انصراف داده و گواهی مربوطه را ارئه نمایند.
10- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت 15 روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشکده موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.
11- به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود.
12- استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.
13-در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشکده معرفی گردد.
14-. قبل از شروع دوره آموزشی، سپردن تعهد محضری به دانشکده از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد، شیفت‌ها‌ی مورد نظر دانشکده را همراه با بیتوته در روستا انجام دهند، الزامیست. (دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل 15 سال است).
15- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و…) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی‌باشد.
تبصره: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند، ضمن پرداخت هزینه‌ها‌ی مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی‌ها‌ی بعدی پذیرش بهورز دانشکده نمی‌باشند.
16- بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی‌باشند. همچنین دانشکده نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی یا به‌کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تأمین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشکده مقدور است.

ثبت نام بصورت حضوری از 1 الی 27 آذر 99 میباشد.

 

 

​​​پرفروش ترین کتب استخدامی ایران
بسته های تضمینی کتاب استخدامی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید